januar 13, 2013

Norske og Svenske bidrag klar!

Yes!

Så er de mest interessante norske og svenske bidrag udvalgt. Vi glæder os til at byde Rebecka Söderberg (Valfrihet – att välja torra gummistövlar eller hånas för att vara barfota – om romaer i EU), Rebecka Hallén & Mona Rouzparast (‘En studie om svenska civilsamhällesorganisationers upplevelser av sina påverkansmöjligheter i EU’), Sabine Henriksson (‘En sammenlikning av norsk og svensk offentlig EU-debatt’)
Rifat Bakikhanov (‘Nationalidentitet’), Asmeret Kuflu (‘Attityder til Indvandring’) og Mari Helliesen (‘The Baltic Sea Enviroment’) velkommen til København engang i midten af marts, hvor konferencen bliver afholdt.

Vi er ved at fastsætte den eksakte dato for konferencen, det falder snart på plads. Vi skrives ved!

Reklamer
december 6, 2012

Gode nyheder!

 

Så er de danske bidrag til antologien ‘Europæiske Scenarier – Skandinaviske Perspektiver’ udvalgt! Det drejer sig om:

 

‘Grænseoverskridende nordisk undervisning’ af René B.Christiansen og Anne-Mette Nortvig

‘Det faldne Europa’ af Johan Lose’Valgfrihed’ af Rebecka Söderberg

‘Eurodac og kunsten af opfinde alternativer’ af Kasper Juel Gregersen

‘To be or not to be democratic’ af Andreas Melson Gregersen

‘Socialdemokratiet og det europæiske samarbejde’ af Ask Holm

Super fede tekster allesammen, Tak for dem!

Nu venter vi så spændt på deadline d.17 december for de svenske og norske bidrag

Vi afholder en konferencen i anledning af release af antologien hvor skribenterne vil fremlægge deres tekster med efterfølgende diskussion, det kommer til at foregå engang i midten af marts – stay updated, Vi ses!
august 8, 2012

Language for the anthology on EU?

Hi Everybody!

We’ve been questioned about the language for the next anthology European Scenarios – Scandinavian Perspectives. As the anthology should reflect Scandinavian perspectives, we accept articles written in Norwegian, Swedish, and Danish. We’ve written our call for papers to the Swedish and Norwegian students in English since our writing skills in Swedish and Norwegian are lacking somewhat. On the other hand, this blog is mostly in Danish…You can find more information on our FAQ in Danish OSS (Ofte Stillede Spørgsmål) and our guide to submission ‘Vejledning til indsendelse af tekster‘ also in Danish. If you have any questions or comments please do not hesitate to write to us at Forlagetalkvantor@gmail.com.

Have a nice day,

The editors

 

august 5, 2012

Call for papers ‘Europæiske scenarier – Skandinaviske perspektiver’

Det studenterdrevne forlag Alkvantor indsamler hermed bidrag skrevet af studerende fra Danmark, Norge og Sverige til vores næste antologi: Europæiske Scenarier – Skandinaviske Perspektiver. Alle studerende fra førsteårsstuderende til Ph.d.-studerende, der har en viden om og en interesse i EU og Europas udvikling, er meget velkomne til at sende et bidrag ind!

EU spiller en stadig større rolle i enhver europæers liv og det er en kendsgerning, at vi ikke længere kun er borgere i nationalstater, men også medlemmer af en fælleseuropæisk virkelighed. Lokale og presserende problemer såsom forurening, terror, arbejdsløshed, finanskrise etc. kræver ofte globale løsninger og stillingstagen, men er den rigtige løsning en øget integration i unionen?

En meget stor del af EU-medlemslandenes lovgivning udformes i dag i EU regi. Men hvis lovgivning skal være en afspejling af den enkelte borgers værdier, hvordan står det så lige til med denne borgers demokratiske engagement i EU? Fører det udvidede demokrati mod en udvanding af de oprindelige idealer for en demokratisk styreform? Hvor stor er afstanden til Bruxelles? Kan og/eller skal vi gøre noget for at den bliver mindre, og i så fald hvad?

Op igennem historien har menneskers stærke følelsesmæssige bindinger til det ’lokale’ og ’nationale’ haft stor betydning for Europas udvikling, vil det samme ske med tilknytningen til ’EU’? Findes der en særlig europæisk identitet, som kan blive delt af unionens borgere fra Rumænien til Grønland, fra Portugal til Finland? Truer de nye fællesskaber de gamle, eller kan fællesskaberne supplere hinanden på hidtil uprøvede måder?

Eller måske er EU blot det første skridt på vejen mod skabelsen af den sande kosmopolisme? Og hvis ja/ eller nej; hvilke slags menneske snakker vi så om og hvor er han på vej hen med EU? Skal vi finde den grænseløse verdensborger i personificeringen af homo economicus, der – ligesom med pengenes fri bevægelighed – kan rejse frit omkring og føle sig hjemme i enhver europæisk konkurrencestat? Hvad sker der i det hele taget, når man synkroniserer alt fra uddannelsesinstitutioner til økonomi og lovgivning? Går der noget tabt?

Hvor meget globalisering kan et menneske overhovedet rumme? Har kunsten et svar til at finde rødder – eller måske til at leve uden rødderne? Har pædagogikken? Eller hvad med universitetet som institution?

Ovenstående er blot noget af det, man kunne skrive om i et bidrag. Temaet er bredt og fagligheden bredere. Det kan være, at du har en politologisk analyse af EU’s indflydelse på lokalt medborgerskab på hjerte, eller kan vise rejsen fra national til paneuropæisk identitetsforståelse i de litteraturhistoriske linjer.

Eller måske har du selv har været på en antropologisk udflugt/udveksling med mangfoldige kulturmøder. Måske er du vendt hjem med en autentisk erfaring og et konkret perspektiv på ellers abstrakte europæiske udfordringer? Har du en dansk, svensk eller norsk fortælling om det at være europæer – eller ikke at være europæer – så fortæl den her!


Deadline for indsending af tekster er d.30 september

Se flere detaljer under ‘Om indsending’

De bedste hilsener!

Redaktørerne på Alkvantor