Archive for ‘Nyheder’

marts 28, 2013

Tak for sidst!

Alkvantor vil gerne sige tak til alle som deltog i konferencen d.14/3, tak for jeres oplæg og fordi samtlige deltagere blev hele dagen efter selv at have fremlagt! Det blev en lang og perspektivrig dag og vi håber at alle deltagere og udefrakommende har sat pris på arrangementet – det gjorde vi!

Her kommer lige nogle billeder fra dagen:

FraKonference7

FraKonference4

FraKonference5

FraKonference1

et andet billede af nogle fremmødte

Reklamer
februar 26, 2013

Hej alle!

Så er det nu at vi indkalder til Alkvantors hidtil største og måske mest ambitiøse konference i anledning af udgivelsen af den hidtil største og måske mest ambitiøse antologi “Europæiske Scenarier – Skandinaviske Perspektiver’ nogensinde (på forlaget, altså).

Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 (uge 11)
Tid: kl. 12.00-18.00
Lokale: Auditorium 23.0.50. Det Humanistiske Fakultet (KUA) på Njalsgade 76

Til konferencen skal vi høre præsentationer fra de danske, svenske og norske studerende, som har bidraget til antologien.
Vi kommer til at sammenligne skandinavisk EU-debat, som den tager sig ud i vores respektive nationale medier og offentligheder. Vi skal tale om emner som nationalidentitet og attituder til indvandring internt i Skandinavien. Vi kommer til sammen at diskutere vores forskellige personlige og faglige perspektiver på universitetet som central institution for skabelsen af de nye europæiske verdensborgere som vi allesammen, efter planen, skal være, og
vi kommer til at snakke om strategier i EU’s oplysningskampagner og om det baltiske havs nuværende tilstand og en hel del andre ting.

Udgivelsen og konferencen præsenterer en oplagt mulighed for at blive klogere på en række af de presserende udfordringer som EU (og Europa som sådan) står overfor netop nu og i fremtiden. Det kommer til at ske i øjenhøjde med andre skandinaviske studerende. Vi ser frem til de mange spændende oplæg, men understreger samtidig at diskussionen på dagen ikke behøver at begrænse sig til de i antologien behandlede emner. Det viser sig aligevel altid, at det ikke nytter meget at forsøge at adskille problemstillingerne på den måde. Mød op med dine egne spørgsmål og perspektiver, og vær med til at gøre emnerne EU, Europa og Skandinavien vedkommende.
Vi glæder os til at se dig (og dig og dig)!

OBS 1: Vi hører meget gerne hvis der skulle være en flink københavner, som vil have en en svensker eller nordmand/kvinde boende d.13 (evt. også 14) marts, da vi stadig mangler logi til indkomne skribenter!

OBS 2: der vil være gratis vin, kaffe, saftevand og muligvis foie gras til konferencen (ingen kvaler EU betaler, som man siger for tiden).
EU_flag_yia_NO-01

forside_eu_scenarier

januar 13, 2013

Norske og Svenske bidrag klar!

Yes!

Så er de mest interessante norske og svenske bidrag udvalgt. Vi glæder os til at byde Rebecka Söderberg (Valfrihet – att välja torra gummistövlar eller hånas för att vara barfota – om romaer i EU), Rebecka Hallén & Mona Rouzparast (‘En studie om svenska civilsamhällesorganisationers upplevelser av sina påverkansmöjligheter i EU’), Sabine Henriksson (‘En sammenlikning av norsk og svensk offentlig EU-debatt’)
Rifat Bakikhanov (‘Nationalidentitet’), Asmeret Kuflu (‘Attityder til Indvandring’) og Mari Helliesen (‘The Baltic Sea Enviroment’) velkommen til København engang i midten af marts, hvor konferencen bliver afholdt.

Vi er ved at fastsætte den eksakte dato for konferencen, det falder snart på plads. Vi skrives ved!

december 6, 2012

Gode nyheder!

 

Så er de danske bidrag til antologien ‘Europæiske Scenarier – Skandinaviske Perspektiver’ udvalgt! Det drejer sig om:

 

‘Grænseoverskridende nordisk undervisning’ af René B.Christiansen og Anne-Mette Nortvig

‘Det faldne Europa’ af Johan Lose’Valgfrihed’ af Rebecka Söderberg

‘Eurodac og kunsten af opfinde alternativer’ af Kasper Juel Gregersen

‘To be or not to be democratic’ af Andreas Melson Gregersen

‘Socialdemokratiet og det europæiske samarbejde’ af Ask Holm

Super fede tekster allesammen, Tak for dem!

Nu venter vi så spændt på deadline d.17 december for de svenske og norske bidrag

Vi afholder en konferencen i anledning af release af antologien hvor skribenterne vil fremlægge deres tekster med efterfølgende diskussion, det kommer til at foregå engang i midten af marts – stay updated, Vi ses!