Archive for ‘Call for Papers’

august 5, 2012

Call for papers ‘Europæiske scenarier – Skandinaviske perspektiver’

Det studenterdrevne forlag Alkvantor indsamler hermed bidrag skrevet af studerende fra Danmark, Norge og Sverige til vores næste antologi: Europæiske Scenarier – Skandinaviske Perspektiver. Alle studerende fra førsteårsstuderende til Ph.d.-studerende, der har en viden om og en interesse i EU og Europas udvikling, er meget velkomne til at sende et bidrag ind!

EU spiller en stadig større rolle i enhver europæers liv og det er en kendsgerning, at vi ikke længere kun er borgere i nationalstater, men også medlemmer af en fælleseuropæisk virkelighed. Lokale og presserende problemer såsom forurening, terror, arbejdsløshed, finanskrise etc. kræver ofte globale løsninger og stillingstagen, men er den rigtige løsning en øget integration i unionen?

En meget stor del af EU-medlemslandenes lovgivning udformes i dag i EU regi. Men hvis lovgivning skal være en afspejling af den enkelte borgers værdier, hvordan står det så lige til med denne borgers demokratiske engagement i EU? Fører det udvidede demokrati mod en udvanding af de oprindelige idealer for en demokratisk styreform? Hvor stor er afstanden til Bruxelles? Kan og/eller skal vi gøre noget for at den bliver mindre, og i så fald hvad?

Op igennem historien har menneskers stærke følelsesmæssige bindinger til det ’lokale’ og ’nationale’ haft stor betydning for Europas udvikling, vil det samme ske med tilknytningen til ’EU’? Findes der en særlig europæisk identitet, som kan blive delt af unionens borgere fra Rumænien til Grønland, fra Portugal til Finland? Truer de nye fællesskaber de gamle, eller kan fællesskaberne supplere hinanden på hidtil uprøvede måder?

Eller måske er EU blot det første skridt på vejen mod skabelsen af den sande kosmopolisme? Og hvis ja/ eller nej; hvilke slags menneske snakker vi så om og hvor er han på vej hen med EU? Skal vi finde den grænseløse verdensborger i personificeringen af homo economicus, der – ligesom med pengenes fri bevægelighed – kan rejse frit omkring og føle sig hjemme i enhver europæisk konkurrencestat? Hvad sker der i det hele taget, når man synkroniserer alt fra uddannelsesinstitutioner til økonomi og lovgivning? Går der noget tabt?

Hvor meget globalisering kan et menneske overhovedet rumme? Har kunsten et svar til at finde rødder – eller måske til at leve uden rødderne? Har pædagogikken? Eller hvad med universitetet som institution?

Ovenstående er blot noget af det, man kunne skrive om i et bidrag. Temaet er bredt og fagligheden bredere. Det kan være, at du har en politologisk analyse af EU’s indflydelse på lokalt medborgerskab på hjerte, eller kan vise rejsen fra national til paneuropæisk identitetsforståelse i de litteraturhistoriske linjer.

Eller måske har du selv har været på en antropologisk udflugt/udveksling med mangfoldige kulturmøder. Måske er du vendt hjem med en autentisk erfaring og et konkret perspektiv på ellers abstrakte europæiske udfordringer? Har du en dansk, svensk eller norsk fortælling om det at være europæer – eller ikke at være europæer – så fortæl den her!


Deadline for indsending af tekster er d.30 september

Se flere detaljer under ‘Om indsending’

De bedste hilsener!

Redaktørerne på Alkvantor

Reklamer
februar 16, 2012

Nyt call for papers: Revolution!

Alkvantor indkalder hermed nye artikler til forlagets næste antologi med temaet: Revolution.

Hvad er det der sker i Ægypten, Tunesien, Algeriet, Yemen, Libyen, Syrien? Hvad var det der skete i Athen dengang, i Frankrig i 1789, i Iran i 1979, i byen Baku i 1990? Hvorfor sker uroligheder, protester, revolter, revolutioner? Hvordan hænger revolutioner og demokrati sammen? Kan man forestille sig en revolution indenfor et demokrati, der fører til mere frihed og medbestemmelse for individet? Hvordan ville et sådant post-demokratisk samfund se ud? Får alle lande demokrati på et eller anden tidspunkt, har historien en retning? eller hvordan er det nu lige med det? Occupy Wallstreet bevægelsen i USA eller 15. Maj bevægelserne i Spanien, Frankrig, hvad er karakteristisk ved dem? Og hvad med protesterne i Grækenland? Kan de have samme konsekvenser som tidligere bevægelser har haft op gennem Vestens historie? Hvad med de store uroligheder i de engelske og franske byer? Er det meningsløs vold, og hvis ja, hvorfor? Hvorfor går nogle bevægelser i sig selv igen, imens andre ender med at sætte nye spilleregler for det politiske liv?

Det er et fragment af de problematikker og begivenheder man kunne behandle i næste udgivelse på forlaget Alkvantor. Temaet bliver revolution, og vi opfordrer alle, hvad enten du er interesseret i Det Arabiske Forår, Berlinmurens fald, klassekamp som protræteret i norsk fiktion fra 30erne, revolutioners indflydelse på økonomi, mode, madopskrifter, hvad som helst, om at indsende et bidrag.

Deadlinen er 15.marts.  Se mere under ‘Om indsending’ på bloggen her. Og bliv venner med os på facebook og få opdateringer om call for papers og konferencer. Yeah!

april 15, 2011

Call for Papers til en antologi om Krop og Samfund

Alkvantor søger hermed bidrag til en ny antologi med temaet Krop og Samfund. Vi opfordrer derfor alle studerende, der interesserer sig for forholdet imellem kroppen og samfundet til at indsende et bidrag.

Kroppen er både en biologisk organisme, et seksuelt objekt, en økonomisk værdi, og meget mere, og alle de måder som kroppen er til på, udfolder sig i samspil og afhængigt af det samfund, kroppen er en del af. Hvis du kan se fagligt på kroppen i samfundet, samfundet i kroppen, med andre ord, hvis du kan se på temaet igennem dit fags optik, så vil vi meget gerne læse, hvad du har at skrive!

Kroppen har været på en lang rejse, og nogen mener, at den først nu er på vej hjem, og andre at forventninger til kroppen og skønhedsidealer er røget ud af proportioner. I mange samfund og religioner, fra det græske til det indiske, fra islam til buddhisme, fra tusindvis af naturreligioner til jødedommen og kristendommen, er kroppen blevet formidlet, forvaltet, beundret og foragtet, tæmmet og gemt væk i skammens tavshed og askese. I Europa og senere i resten af den moderne verden, er den i hvert fald siden Renæssancen også blevet italesat, som havde man pludselig fået øjnene op for dens værdighed og naturlige rettigheder. Fra lysten til viden til viden om lysten har kroppen været et evigt skæringspunkt i kulturens historie. I én forstand det mest nære og personlige vi har, og i en anden det mest grundliggende vi har til fælles som mennesker.

Og hvad med i dag? Hvad med fitness og det at dyrke kroppen, hvad med kunstig befrugtning?, hvad med rygeforbud?, stadig mere komplicerede medicinske indgreb for at holde den døende krop i live?, at vi er den mest siddende generation i menneskets historie? hvordan er kroppen til stede på Facebook?, i de virtuelle rum, eller i byrummet? Hvad med seksualiteten, er vi frigjorte? Det er et lille udsnit af de problematikker, der kunne tænkes undersøgt i Alkvantors næste antologi.

Bidrag sendes til forlagetalkvantor@gmail.com

Læs mere om de formelle krav, deadline etc. på denne blog under ‘om indsending’.